Posturile utilizatorului Gladiator

Raspuns la subiectul Care sunt obligatiile '' mele '' in caz de accident la data 04.02.2016, ora 09:55:09
In cazul in care ati fost implicat intr-un accident usor se va face de catre ambii cond. auto o constatare amiabila de accident ( in cazul ca se vrea ), notativa urmatoarele date:

1.Locul exact de producere al accidentului....nr. imobilului in dreptul caruia s-a produs evenimentul, km. de drum la care a avut loc in afara localitatii.
2.Din ce directie circulati dvs., si din ce directie circulau celelalte vehicule implicate in accident
3.Numerele de inmatriculare ale tuturor autovehiculelor implicate in accident
4.Numele conducatorilor auto implicati in accident cu datele de identificare
5.Indicatoare si restrictii existente in zona de producere a accidentului
6.Numele martorilor oculari= obligatoriu accidentelor cu raniri de persoane sau decese
7.Ora la care s-a produs dauna sau accidentul


8.Accident numai cu avarii.....conducatorii se vor prezenta imediat cu vehiculele la asiguratori sau la unitatea de politie pe a carei raza a avut loc evenimentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare a accidentului si eliberarii autorizatiei de reparatie
VA DORESC DIN SUFLET SA NU AVETI PARTE DE ASA CEVA...........DRUMURI BUNE SI MULTI KM. FARA PROBLEME..... Emoticon
Raspuns la subiectul Acte necesare pt. schimbarea permisul de conducere la data 04.02.2016, ora 09:47:31
ACTE PENTRU PRESCHIMBAREA PERMISELOR ROMANESTI

Documente necesare pentru preschimbarea permiselor de conducere romanesti:

a) fişa deţinătorului permisului de conducere;
b) originalul şi copia actului de identitate;
c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document- 67 lei- CEC sau BCR;
d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă acesta există;
e) fişa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbării s-a făcut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere.

Pe langa documentele prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa prezinte:

1. in cazul schimbari numelui

- documentul care atestă acest lucru, în original şi copie.

2. incazul pierderii, furtului sau distrugerii

- declaratie de pierdere, furt sau distrugere.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila "conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevăzute mai sus, în următoarele condiţii:

a) fişa deţinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în faţa unui funcţionar diplomatic;

b) actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, trebuie să fie vizate de misiunea diplomatică;

c) declaraţia pe proprie răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare.
Raspuns la subiectul Acte necesare pt. eliberarea unui nr. pierdut la data 04.02.2016, ora 09:44:06
Persoana fizica

1.Copie CI + originalul
2.Copie talon + originalul
3.Copie BI/CI + originalul
4.Declaratie ca s-a pierdut numarul
5. 20 lei contravaloarea 1 placuta.........3 ore pana este gata......in acceasi zi

Persoana juridica

1.Copie CI = sa fie cu stampila CONFORM CU ORIGINALUL= de la firma de leasing
2.Copie talon + original
3.Imputernicire de la firma de leasing pe numele delegatului care depune actele
4.Copie BI/CI delegat + original
5.Copie CUI firma
6.Declaratie ca s-a pierdut numarul
7.20 lei contravaloarea 1 placuta......3 ore pana este gata......in acceasi zi
Raspuns la subiectul Actele necesare obtinerii unui duplicat al cartii de identitate la data 04.02.2016, ora 09:41:11
Actele necesare obtinerii unui duplicat al cartii de identitate sunt:
- cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de catre solicitant pe propria sa raspundere, va fi semnata in prezenta angajatului R.A.R. care efectueaza prestatia);
- act de identitate detinator sau reprezentant;
- act de reprezentare (delegatie daca detinatorul este persoana juridica sau imputernicire notariala daca detinatorul este persoana fizica);
Delegatia trebuie sa particularizeze vehiculul prin numarul sau de identificare (seria de sasiu), sa specifice prestatia solicitata (eliberare duplicat al cartii de identitate), sa poarte numar de inregistrare si sa fie semnata si stampilata de catre emitent.
- cerere de eliberare duplicat vizata de autoritatea de inmatriculare;
- exemplar Monitor Oficial cu anuntul publicat.

Va comunicam ca cele doua cereri mai sus mentionate si trimiterea pentru publicare in Monitorul Oficial se obtin de la sediul unei reprezentante RAR.

Pentru aceasta activitate nu este necesara programare prealabila si nici prezentarea vehiculului la RAR

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 021 318.17.30


Conform legislatiei in vigoare R.A.R. va poate elibera un duplicat in cazul pierderii, furtului sau distrugerii cartii de identitate (C.I.V.), cu avizul autoritatii care a efectuat inmatricularea. De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat si in cazul refuzului de predare a cartii de identitate constatat de executorul judecatoresc cu ocazia executarii silite.
Raspuns la subiectul Acte necesare inscriere masina - terminare leasinb la data 04.02.2016, ora 09:35:53
1. La orice sistem de leasing.....esti obligat ca utilizator sa-ti declari masina la Taxe si impozite.....pentru luare in evidenta si de-a plati impozitul pe masina.
Dupa platirea taxelor.....la firma de leasing - vamale, diferenta de curs....etc...etc - iti dau tot ei o fisa de inmatriculare...unde firma de leasing are aplicata in dreptul ei o stampila cu radierea masinii.........apoi umbla titularul de drept, pe la taxe si impozite de sectorul de care apartine.....sa-i puna stampila de luare in evidenta ....si platirea taxelor aferente.

2. TAXE SI IPOZITE LOCALE
- copie carte identitate a masinii
- certificat fiscal de la firma de leasing.....radiere
- factura reziduala ....sa fie trecuta ...ATENTIE....SERIA DE LA SASIU ....pe factura

3. POLITIE
- carte de identitate a masinii......original si copie
- RCA.....valabil.....cu noul titular....copie
- factura reziduala.......copie.....dar sa aveti si originalul la voi ....pt. confruntare
- talon in original......ATENTIE....pe spate sa aveti aplicata stampila firmei de leasing
-AUTENTIFICARE SAU IDENTIFICARE .....DE FACE LA RAR...VOLUNTARI SAU PE CALEA GRIVITEI.....110 LEI
-taxa talon la CEC de sector.....37 lei
- taxa talon la taxe si impozite locale.......52 lei
- BI. copie si original
-fisa de inscriere......
- daca vrei nr. preferential......platesti taxa de 85 lei...la ghiseul unde dai actele....la MILITIAN SAU MILITIANCA... :D

SUCCES VA DORESC........ EmoticonATENTIE....conform noilor legi... Emoticon ....viitorul proprietar trebuie sa ceara de la firma de leasing....adevarinta din care rezulta ca nu a fost restituita taxa de poluare la prima inmatriculare de catre firma de leasing.

........ESTE VALABIL PENTRU MASINILE CARE AU FOST INSCRISE DUPA....ANUL 2007

Raspuns la subiectul Anularea permisului de conducere la data 04.02.2016, ora 09:31:31
Anularea permisului de conducere

Este cunoscut faptul că pentru obţinerea şi eliberarea permisului de conducere este nevoie de avizul autorităţii competente şi anume de avizul poliţiei din raza căreia domiciliază solicitantul.

Aceeaşi autoritate, prin şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatata fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România, respectiv prin şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei hotarari judecătoreşti ramase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dispun anularea permisului de conducere.

Iată care sunt cazurile mentionate în Art.114. alin.1 din O.U.G 195/2002 (numită în continuare ”ordonanţa”) în care se dispune anularea permisului de conducere:

1. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
2. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art.85, art.86 alin.(2), art.87 alin.(1), (2), (4) şi (5), art.89 alin.(1) şi (2), art.90 alin. (1) şi art.92 alin.(3);
3. titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal;
4. permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă;
5. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Aşa cum rezultă şi din cuprinsul articolului de mai sus, pentru uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie ori comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute de unul dintre articolele mentionate ca atare, permisul de conducere se anulează în prezenta unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Pentru a nu ajunge în situaţia de a vi se anula permisul de conducere, vă expunem mai jos infracţiunile, pentru care legea prevede anularea permisului de conducerere şi implicit a dreptului de a conduce autovehicule.

1. - punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat;
punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de înmatriculare sau înregistrare; tractarea unei remorci neîmatriculate ori cu numar fals de înmatriculare;
conducerea pe drumul public a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România, sunt fapte cu caracter penal ce se se regasesc în conţinutul art. 85 din ordonanţă;
2. - art. 86 alin (2) în care este incriminată fapta de a conduce pe drumurile publice un autovehicul de către o persoana al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul de conducere i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata;
3. - art. 87 alin (1) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge; şi alin. (2) fapta unei persoane de a conduce un autovehicul sau tramvai în timp ce se află sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora;
4. - alin.(4) aduce un spor de pedeapsă pentru şoferul care transportă persoane sau produse periculoase şi se află în una din situaţiile menţionate la alin (1) si (2);
5. - alin (5) al art. 87 sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani fapta de a refuza, împotrivi ori sustrage de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori stării de intoxicaţie dată de consumul de stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora;
6. - art. 89 alin (1) în care se incriminează părăsirea locului accidentului de circulatie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane;
7. - alin. (2) care pedepseşte fapta oricărei persoane de a modifica starea locului faptei sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului;
8. - art. 90 alin (1) incrimineaza fapta de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident care a avut consecinţele menţionate deja, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat;
9. - art. 92 alin (3) care pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta de a organiza sau participa, în calitate de conducator de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice.:

Anularea permisului de conducere intervine si atunci cand:

1. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul se afla în urmărire penală pentr
u săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin (6) din aceeaşi ordonanţa modificata si completata (persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul);
2. titularului permisului de conducere i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi conform art. 64 lit c) din Codul penal
3. permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă. Măsura anulării permisului de conducere se comunică, de câtre autoritatea care a dispus această măsură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia.

Serviciul poliţiei rutiere care a dispus anularea va transmite permisul de conducere la autoritatea competenta care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunilor specifice necesare. Permisul de conducere aste anulat şi în cazul în care titularul acestuia decedează.

În acest caz, anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unui certificat de deces sau a unei sesizări din partea unei autorităţi competente.
Raspuns la subiectul Cateva sfaturi in intretinerea dieselului de 2000 la data 04.02.2016, ora 08:52:14
Salutare , am tot un Opel Astra G Caravan 2.0 DTI....folosesc Ulei motor Liqui Moly 10w40 cod 2654
.....sunt fff multumit
INFORMATII FORUM
Mesaje Recente
Opel Astra 2002 1.2 16V MariusTMC Auto Benzina 2021-08-27
OPEL ASTRA H 2007 1.9 CDTI MARIANZWR Discutii Generale 2021-08-26
Opel Vectra A Sportive AtyVMZ Vectra A 2021-08-04
Modul inchidere centralizata nu functioneaza DGabriel55 Discutii Generale 2021-07-24
astra k vic Opel Astra 2021-07-08
Ultimele poze din Garaj
GL-30-FOI GL-30-FOI CV-00-VMZ CV-00-VMZ CV-00-VMZ
UTILIZATORI ACTIVI
Forumul nostru contine 7215 de mesaje in 842 de subiecte
Total membri in comunitate: 3310
Ultimul utilizator inregistrat pe Fan Opel Forum este Mihaela
Fan Opel Romania le ureaza LA MULTI ANI urmatorilor membri: mariusBZ, argentto2002, shick90aut, hommer, maryus007e, AlxSchumy, geiro, topy, sorimarius, cipspv, robio007, Guliver, radupetrec, Ionutristeiu
Vizitatori online: 10